AMPA

Santa Ana Algemesí

creem comunitat, impulsem l’educació

Pren Nota

Representació de les famílies

L’AMPA actua com a representant de les famílies davant el col·legi, l’administració educativa i altres institucions.

Col·laboració amb el centre

L’AMPA col·labora amb el col·legi en l’organització d’activitats extraescolars, la millora de les instal·lacions, la realització de projectes educatius, etc. Esta col·laboració és essencial per a crear un entorn educatiu de qualitat per a tots els alumnes.

Presa de decisions

Esta participació és fonamental per a garantir que les decisions del col·legi es prenguen tenint en compte les necessitats de les famílies.

Promoció de l'educació

L’AMPA pot organitzar activitats i pot col·laborar amb el col·legi en la difusió d’informació sobre la importància de l’educació.

Convivència

L’AMPA pot organitzar activitats per a fomentar la creació d’una  comunitat escolar més forta i unida.

Santa Ana Algemesí

L’AMPA, o Associació de Mares i Pares d’Alumnes, juga un paper fonamental en l’educació dels menors. Es tracta d’una organització sense ànim de lucre formada per les famílies dels alumnes, l’objectiu principal dels quals és col·laborar amb el col·legi per a millorar la qualitat de l’ensenyament i crear un entorn educatiu més enriquidor per a tots.

Suport

L’AMPA pot oferir informació, assessorament i recursos a les famílies per a ajudar-los a aprendre més sobre l’educació i com fer costat als seus fills en el seu aprenentatge.

Equitat

L’AMPA pot treballar per a promoure l’equitat educativa en el col·legi, assegurant que tots els alumnes tinguen les mateixes oportunitats d’èxit.

Comunitat

L’AMPA pot treballar per a promoure una bona relació de tota la comunitat educativa.