CentrE Unicef

Centre referent en educació en drets d’infància 2022-2024

Accés a l'educació

Garantir que tots els xiquets i xiquetes, independentment del seu origen, sexe, religió o condició socioeconòmica, tinguen accés a una educació de qualitat.

Reducció de conflictes

Ensenyar als xiquets i xiquetes a resoldre els conflictes de manera pacífica, mitjançant el diàleg i la cooperació.

Pobresa infantil

Lluitar contra la pobresa infantil i garantir que tots els xiquets i xiquetes tinguen accés a les necessitats bàsiques com l’alimentació, la salut, la vivenda i l’educació.

Què és un centre Unicef?

Santa Ana Algemesí

Són centres educatius que s’han compromés a promoure i defendre els drets de la infància a través del seu projecte educatiu.

El procés

Es basa en una sèrie de criteris, com el grau d’integració dels drets de la infància en el projecte educatiu del centre, la participació dels xiquets i xiquetes, l’existència d’un entorn segur i acollidor, i la col·laboració amb altres centres i organitzacions.

"

Treballar en xarxa

Els centres referents col·laboren amb altres centres educatius, organitzacions socials i administracions públiques per a promoure els drets de la infància.

"

Som un exemple

Els centres referents són un exemple per a la comunitat en general, i mostren com és possible crear un entorn on els drets de la infància són una realitat.

Quins beneficis té ser un centre UNICEF?

w

Contacte amb UNICEF

Suport tècnic i assessorament per part d’UNICEF.

Internacionalitat

Possibilitat de participar en projectes de cooperació internacional.

R

Formació

Formació especialitzada en drets de la infància.

Som molts

    Els centres UNICEF són una xarxa de més de 10.000 centres educatius a tot el món que treballen per un futur millor per als xiquets i xiquetes.