Connectats

promovem el desenvolupament del talent de tot l’alumnat

Atenció a la diversitat

El programa reconeix que tots els alumnes tenen diferents talents i necessitats, i que l’educació ha d’adaptar-se a estes diferències.

Enriquiment

El programa oferix als alumnes activitats i experiències que els permeten desenvolupar el seu potencial al màxim.

Treball en xarxa

El programa crea una xarxa de centres educatius que compartixen experiències i recursos.

Què és Connectats?

Santa Ana Algemesí

El programa Connectats de la GVA és un programa pilot que es va posar en marxa en el curs escolar 2022-2023 amb l’objectiu de promoure el desenvolupament del talent de tot l’alumnat, creant una xarxa de centres educatius promotors del talent.

Treball col·laboratiu

Treball coordinat amb diferents centres educatius, Unitat Especialitzada d’Orientació (UEO) de Xàtiva, CEFIRE, Universitat de València i les Associacions d’Altes Capacitats.

"

Detecció del talent

El programa Connectats pretén identificar a tots els alumnes amb talent, independentment del seu origen social, cultural o econòmic. 

"

Atenció personalitzada

El programa Connectats oferix als alumnes amb talent una atenció educativa personalitzada que s’adapta a les seues necessitats i interessos.

Quins beneficis té ser un centre Connectats?

Formació

Formació del professorat en l’atenció a l’alumnat amb talent.

+

Sensibilització

Sensibilitzar a la societat sobre la importància del talent.

Xarxa de centres

Crear una xarxa de centres educatius que compartisquen experiències.

Compromesos

    El programa Connectats és una iniciativa important per a la promoció del talent a la Comunitat Valenciana. El programa té el potencial de millorar la vida de molts alumnes amb talent i ajudar-los a aconseguir el seu màxim potencial.