TOT SOBRE L’EXAMEN

Assabenta’t del funcionament de l’examen

Listening

Comprensió auditiva

Speaking

Expressió oral

Reading

Comprensió lectora

Writing

Expressió escrita

Realitza una prova gratuïta per a comprovar el teu nivell.

Practica els exàmens A2, B1 i B2. Prepara’t amb nosaltres.

Inscriu-te amb nosaltres.

Practica els exàmens B2 i C1.

Parts de l’examen

Listening

El material emprat en el mòdul de comprensió auditiva ha sigut adaptat a partir de fonts reals. Els passatges simulen converses i discursos que se senten habitualment en diversos contextos anglòfons moderns.

El mòdul de comprensió auditiva consta de quatre parts i es completa en aproximadament 30 minuts.

 • Comprensió del significat principal.
 • Identificació dels detalls.
 • Significat local i global.
 • Identificació d’opinió i actitud.
 • Comprensió de significats inferits, interacció i pragmàtica.
Speaking

En el mòdul d’expressió oral, els examinats podran participar en una entrevista simulada, gravar un missatge de veu i respondre a preguntes de comprovació. El mòdul d’expressió oral consta de quatre parts i dura aproximadament 15 minuts.

En el mòdul d’expressió oral es deurà:

 • Respondre de manera adequada a les preguntes.
 • Proporcionar informació real.
 • Organitzar un discurs extens.
 • Descriure, comparar, contrastar, especular i suggerir.
Reading

Els textos i extractes utilitzats en els quatre apartats del mòdul de comprensió lectora varien en longitud i complexitat, i són tots exemples reals. El mòdul de comprensió lectora consta de quatre parts i dura aproximadament 30 minuts.

En el mòdul d’expressió oral es deurà:

 • Lectura atenta.
 • Lectura ràpida a la recerca d’informació.
 • Significat concret i global.
 • Inferència i deducció del significat del text.
 • Actitud, opinió i propòsit de l’escriptor.
 • Comprensió de referència i significat en el seu context.
Writing

En el mòdul d’expressió escrita, els participants podran demostrar la seua precisió en el maneig de vocabulari i gramàtica, així com la seua capacitat per a estructurar i sintetitzar textos.

Consta de dues parts i dura aproximadament 45 minuts. En la segona part, els participants poden seleccionar la tasca que millor s’adapte al seu acompliment.

Els participants hauran de ser capaços de:

 • Donar informació.
 • Expressar o respondre a opinions i sentiments.
 • Convidar, sol·licitar i suggerir.
 • Redactar per a desenvolupar un argument.
 • Redactar per a persuadir o suggerir.
 • Narrar i descriure.