Orientació Educativa

Santa Ana Algemesí

Suport a l'aprenentatge

Avaluar les necessitats individuals de cada estudiant i recomanar recursos addicionals o adaptacions curriculars.

Orientació professional

Realització de proves d’interessos i aptituds, la investigació de diferents opcions de carrera i la preparació per a l’accés a la universitat.

Desenvolupament personal i social

Treball realitzat amb els estudiants per a desenvolupar habilitats socials i emocionals, com la comunicació efectiva, la resolució de conflictes i l’autoestima.

Aprén, tria i creix

En el Col·legi Santa Ana d’Algemesí reconeixem la importància de l’Orientació Educativa com un pilar fonamental en el desenvolupament integral dels seus alumnes. A través d’un enfocament personalitzat i proactiu, el departament d’Orientació es dedica a acompanyar als estudiants en el seu camí cap a l’èxit personal i professional.

T’escoltem

L’escolta activa es convertix en un pilar fonamental per a establir una connexió profunda i significativa amb les persones a les quals acompanyem. No es tracta simplement de sentir el que es diu, sinó de parar atenció plena i receptiva a les paraules, emocions i necessitats que subjauen en cada missatge.

Personalització de l'aprenentatge

Avaluació psicopedagògica

Investigació e innovació

Millora de la convivència escolar