Aprén sense límits

Proyect Based

Learning

L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP / PBL) és una metodologia d’ensenyament innovador que col·loca a l’estudiant en el centre de l’aprenentatge. A través de la realització de projectes significatius i rellevants per als seus interessos, els estudiants exploren temes en profunditat

%

Implicació

%

Motivació

%

Autonomia

Espiral d’Aprenentatge

Personalitzador

La personalització de l’aprenentatge busca crear una educació més flexible, adaptable i personalitzada, on cada alumne puga prosperar i aconseguir el seu màxim potencial.

0
Pasions-Talents

L’educació del futur ha de ser flexible, personalitzada i centrada en l’aprenentatge al llarg de la vida. Els professors han d’actuar com a guies i facilitadors de l’aprenentatge, creant un entorn on els estudiants puguen desenvolupar tot el seu potencial.

Optimisme

La integració de la intel·ligència existencial i espiritual en l’educació permetrà als alumnes aconseguir una major plenitud personal i contribuir a la construcció d’una societat més justa i solidària.

Immersió

L’educació del futur ha de centrar-se en l’aprenentatge com un viatge, no com una destinació. Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi aprenentatge, i els professors han d’actuar com a guies i facilitadors.

Design Thinking

El Design Thinking és una ferramenta poderosa que pot transformar l’educació i generar un impacte positiu en la societat. En empoderar als alumnes i convertir-los en agents de canvi, podem construir un futur millor per a tots.

R
Emprenedoria

El nostre model educatiu busca crear una comunitat d’aprenentatge oberta, participativa i transformadora. En este espai, alumnes, educadors i la comunitat en general treballen junts.

Els Nostres PBL

EMOCIÓ I ASSERTIVITAT

PBL Tutoria

VERSÀTILS I PRÀCTICS

PBL Curriculars

Beneficis PBL

Habilitats S.XXI

Pensament crític, creativitat, resolució de problemes.

Aprenentatge significatiu

Connexió amb la vida real, major motivació i interés.

Autonomia i responsabilitat

Són responsables del seu treball: es responsabilitzen de complir els objectius.

Clima de l'aula

Proposta d’idees, objectius, realització de projectes.

Avaluació autèntica

Major col·laboració i interacció, major interés.

+

Flexibilitat

Aplicació en diferents àrees i nivells educatius.

Èxit

Acceptació màxima per part de l’alumnat.

Innovació

Resposta a les necessitats de la societat i adaptació al canvi.

Canvi

Cultura d’aprenentatge continu i preparació per als desafiaments.