SANTA ANA

Els nostres nous uniformes

SOBRE

100%

finor

Els nous uniformes Santa Ana representen un pas avant en la construcció de la nostra identitat com a institució. No es tracta només d’una peça, sinó d’una declaració de valors, compromís i unitat.

ESTIL essència gust

Les nostres opcions

NOU

LA NOSTRA

IDENTITAT

 

El disseny de l’uniforme, acuradament seleccionat, ha de ser un fidel reflex de la identitat del col·legi. Els seus colors, formes i detalls narren una història, transmetent valors com la disciplina, el respecte, la responsabilitat i el compromís acadèmic.

“Amb la cura més gran, amb tot detall, amb tot amor.”

Constit. HH. Santa Ana, 19