maria ràfols

educació

 

Educar com Maria Ràfols

"

Estafanía Esandi

La M. Estefanía Esandi, ex Titular del Col·legi d’Algemesí, va impulsar el procés de Beatificació de la Mare Maria Ràfols.

 

"

Corregir amb amor

Corregir als xiquets amb amor i comprensió, posant el seu benestar per damunt de les nostres pròpies molèsties. Insta que les correccions estiguen motivades pel genuí desig d’ajudar.

"

Educar en valors

A la pedagogia de dirigir als xiquets pel camí de la virtut l’anomenem hui “educar en valors”.

EDUCAR EN VALORS

L

Educar en la fe

L’educació en la fe es presenta com el valor fonamental del nostre treball educatiu. La fe no es limita a creure en veritats racionals o a practicar rituals piadosos; és una experiència personal de posar a Déu en el centre de la vida i viure de manera coherent amb el que es professa creure en tot moment. És viure amb un valor transcendent i des de l’experiència del cor, no sols des de la teoria.

L

Solidaritat

La solidaritat implica compartir, com van entendre perfectament les nostres primeres Germanes fa dos segles. No sols van oferir esperança i consol als afligits, sinó que també van compartir el necessari per a viure, fins i tot renunciant a la seua pròpia alimentació per a ajudar als malalts més necessitats. El seu exemple de generositat és una lliçó valuosa d’amor que hem de transmetre als nostres alumnes. Amb el nostre testimoniatge, podem transformar tant els centres educatius com el món, portant el segell de l’Evangeli i sent llevat en la massa. Seguim l’exemple deixat per la Mare Ràfols i les nostres primeres Germanes.

L

Actitut de respecte

Les normes han de ser llits alliberadors, no jous que ens oprimisquen. Déu és amor, no simplement llei, i mostra un respecte infinit per la humanitat, mai imposant les seues lleis. Hem de tindre un cor ampli per a respectar als nostres alumnes, sense imposar per la força. És important crear un ambient agradable on els estudiants se senten còmodes, però també és essencial transmetre les nostres conviccions i valors, sent models de referència per a ells. Respectem a les persones, però no totes les opinions són respectables; han de ser argumentades i demostrar la seua vàlua per a ser considerades com a tals.

L

Qualitat d'ensenyament

Quan parlem de qualitat d’ensenyament, no ens referim únicament als avanços materials en els centres, encara que la infraestructura siga important. La clau està a realitzar la nostra labor diària amb excel·lència, més que a tindre instal·lacions perfectes o currículums impecables. L’amor es manifesta en els detalls, a fer les coses amb cura i dedicació, com ens va ensenyar la Mare Ràfols. Només l’amor genuí pot mantindre’ns ferms fins i tot en els dies difícils, i dels xicotets gestos sorgix el verdader impacte.

SEGUIMENT

"

Seguiment de la Mare Ràfols

Fa dos segles, Mare Ràfols va dur a terme un seguiment clar de la seua labor, enfocant-se principalment en els “fills de ningú” en la Inclusa de Saragossa, on va cuidar a més de mil dos-cents xiquets. Davant la impossibilitat d’atendre a tots, va proposar quedar-se amb els més febles i malalts i buscar adoptants per als altres.

*

Procés de seguiment

Mare Ràfols es preocupava inicialment per obtindre informes sobre les famílies adoptives i després continuava interessant-se pel benestar dels xiquets en les seues noves llars. Si trobava que el tracte no era adequat, no dubtava a prendre mesures per a protegir els xiquets, fins i tot portant-los de tornada amb si si era necessari.

*

Exemples de seguiment

S’esmenten casos específics que evidencien el seguiment constant de Mare Ràfols amb els xiquets adoptats. Exemples inclouen el rescat de Joan, de set anys, obligat a mendicar; l’enviament d’un empleat per a Francisco, de dotze anys, desnodrit; i la reclamació de Paula, de nou anys, per a evitar que fora explotada.

"

Significat de seguiment

Estos casos mostren que Mare Ràfols seguia de prop als xiquets adoptats perquè els estimava. El seu seguiment demostrava un compromís continu amb el benestar dels xiquets, fins i tot després que deixaren la seua cura directa.

DENUNCIAR PRESENTANT SOLUCIONS

L

Compromís amb la veritat i denúncia d'injustícies

Reconeixem el deure de cridar quan és necessari, comprometent-nos amb la veritat i denunciant les injustícies que presenciem en la nostra societat.

L

Model de la Mare Ràfols

Inspirem-nos en la vida de la Mare Ràfols, qui va enfrontar nombroses dificultats, però sempre va mantindre una actitud de llum i sinceritat. El seu estil de comunicació mai es va basar en adulacions ni amargors, sinó en l’exposició franca de problemes i la cerca de solucions.

L

Exposició de problemes i aportació de solucions

Prenguem com a exemple la labor de la Mare Ràfols en la Inclusa de Saragossa, on va denunciar les condicions insalubres en les quals vivien els xiquets, però també va proposar solucions concretes, com la cerca d’un lloc més adequat i la separació dels xiquets per edats.

L

Compromís actiu amb el canvi

En seguir l’exemple de la Mare Ràfols, no sols denunciem les injustícies, sinó que també busquem activament solucions pràctiques i convenients per a millorar la situació i promoure un canvi positiu en la nostra comunitat.

Construyendo sueños, impulsando talentos: